Tisak iz arka

Tisak iz arka

Eko-logika: Ekonomija kroz ekologiju

Naše progresivne aktivnosti zaštite okoliša u sektoru za ravni tisak su svrstena pod imenom ekonomija kroz ekologiju.

Proizvodnja na ekološki prihvatljiv način predstavlja strateški čimbenik i preduvjet ekonomskog uspjeha tiskarske industrije. Ovo se jednako primjenjuje na naše klijente kao i na naš proizvodni proces.
Naš je cilj omogućiti tiskarskim tvrtkama da ostvare svaku moguću dodatnu vrijednost izvan samih pogodnosti tiskarskih strojeva kako bi se proširila mogućnost održive proizvodnje tijekom njihovog rada.

Učinkovitost energije: kroz  zahtjevnu  kontrolu prikladnih agregata.

Smanjenje emisija: bez emisije VOC-a izbacivanjem IPA iz upotrebe u otopini za vlaženje.

Zaštita resursa: mala količina otpada rezultira očuvanjem prirodnih resursa i smanjenjem troškova.