Osoblje

Osoblje

Uprava:
Klaus Danhamer, član uprave
Tomasz Kusnierz, član uprave

Financije
Davor Simičić, voditelj financija
davor.simicic@manroland.hr

Servis:

Tomislav Medjurečan, voditelj servisa
tomislav.medjurecan@manroland.hr

Alena Kveštak, servis-kontakt, prodaja rezervnih dijelova
alena.kvestak@manroland.hr

Marijana Guliš, tajnica, prodaja rezervnih dijelova
marijana.gulis@manroland.hr

Prodaja:
Mario Pećarina, prodaja grafičkih strojeva
mario.pecarina@manroland.hr

Jelena Grgec, prodaja grafičkih materijala
jelena.grgec@manroland.hr